צ.ב.ר - סוכנות לביטוח»ביטוח לעובדי בזק ובני משפחותיהם»ביטוח רכב לעובדי בזק»ביטוח צד שלישי לרכב

ביטוח צד שלישי לרכב

ביטוח צד שלישי הינו ביטוח המכסה נזקים שהמבוטח גרם לרכוש של צד שלישי. הביטוח אינו כולל כיסוי לרכב המבוטח, לא מפני תאונה ולא מפני גניבה. 

ביטוח צד שלישי בקולקטיב בזק כולל : 

  • אחריות לנזקי צד שלישי - 1,000,000 ש"ח
  • שירותי גרירה וחילוץ ע"י חברת מ.מ.ס.י. - 5202*  (החל מ 1.6.2018)
  • ביטוח שמשות ע"י חברת אוטוגלס
  • הגנה משפטית עד לסך של 60,000 ש"ח
  • ביטוח חיים על סך 100,000 ש"ח לבעל הפוליסה למקרה של חו"ח מוות מתאונה.
  • חדש!! ניתן לרכוש כיסוי פנסים ומראות צד בעלות שנתית של 55 ש"ח 

הערות :
  • לרכב מעל 20 שנה לא ניתן לרכוש ביטוח שמשות.
  • רכב משנתון 2002 ומטה ניתן לבטח בביטוח צד ג' בלבד ולא בביטוח מקיף.
השתתפות עצמית
  • עובדי בזק / גמלאי בזק - 400 ש"ח 
  • בני משפחה של עובדים - 1250 ש"חבין לקוחותינו: