צ.ב.ר - סוכנות לביטוח»ביטוח לעובדי בזק ובני משפחותיהם»ביטוח חיים/מחלות קשות לעובדי בזק

ביטוח חיים/מחלות קשות לעובדי בזק

החל מאפריל 2011 מבוטחים עובדי בזק בביטוח חיים, נכות ומחלות קשות  בפוליסה ייחודית שהורכבה בשיתוף הכשרה חברה לביטוח, חברת בזק וצ.ב.ר סוכנות לביטוח עבור העובדים .

פוליסה זו הינה חלק מההטבות לעובדים ומשולמת ע"י המעסיק.

עובדי בזק המבוטחים בפוליסה זו רשאים לצרף לפוליסה את בת/בן זוגם ואת ילדיהם אשר מלאו להם 18 שנים, באותם התנאים שניתנו להם.

ההצטרפות לפוליסה הינה אישית ומתבצעת בתיאום עם  צ.ב.ר סוכנות לביטוח .

להלן תעריפי הביטוח נכון ליום 1.4.2013 :

עלות הפוליסה לחודש הינה 52 ש"ח

הכיסויים נכון לשנת 2013 הינם :
  • ביטוח חיים - 223,000 ש"ח
  • מוות מתאונה - 223,000 ש"ח נוספים לביטוח חיים
  • נכות - 223,000 ש"ח
  • גילוי מחלה (על פי רשימה) - 111,500 ש"ח
  • להלן מצורפת לעיונכם חוברת ההרחבות של פוליסת הביטוח על כל פרטיה
חוברת הרחבות לפוליסה

בין לקוחותינו: