שירותי חירום

רכב

שירותי גרירה
הכשרה מ.מ.ס.י *5202,    03-5641111
פניקס דרכים *2008,  1-700-507-800
פניקס/הכשרה שגריר *8888


ביטוח שמשות
הכשרה ופניקס אוטו-גלס 03-6507777
הראל אילן זגגות 03-5617076

נסיעות

מוקד רפואה דחופה בחו"ל
מוקד פספורט קארד *9912
מוקד הראל 972-3-7547080

דירה

נזקי צנרת והצפות

מוקד הכשרה חברה לביטוח     *3453
חברת הראל     מיליגם  *5041, או נץ *9746
הפניקס    טלפונים באתר החברה  


בריאות

ביקור רופא בבית
פמיפרימיום 03-5688502
ביקור רופא 1-800-260-660
מוקדי חירום 24/7
אבחון מהיר באסותא 1-599-50-30-60
שרות רופא מלווה אישי - מדיקס *5226
נטלי - שרות בעת אירועי לב 1-599-500-567
קבלו הצעה לביטוח