זכאות ותנאים לביטוח והכיסויים הביטוחיים

זכאות ותנאים לביטוח

 • עובד עיריית תל אביב המקבל אחזקת רכב ע"י העירייה זכאי להחזר תשלום עבור ביטוח רכב מקיף או צד שלישי וביטוח חובה על פי תנאי העסקתו
 • תשלום אחזקה ניתן רק במידה והרכב רשום ברישיון הרכב ובפוליסת הביטוח על שם העובד/בן/בת זוג
 • הכיסוי הביטוחי בפוליסה  הינו לפי בחירת העובד.  גיל הנהגים, כמות הנהגים, ותק הנהיגה, עבר ביטוחי, כל אלה משפיעים על הפרמיה ועל ההשתתפויות העצמיות במקרה של תאונה
 • על מנת להצטרף לקולקטיב יש להעביר טופס זכאות ממחלקת משאבי אנוש בעירייה
 • ביטוח מקיף ניתן לרכוש לרכב משנתון 2003 ומעלה . רכב משנתון קודם לשנת 2003 יבוטח בביטוח צד שלישי וחובה בלבד.
 • חידוש הביטוח מתבצע ב 1.4 ומשולם ע"י העירייה ישירות לחברת הביטוח. 
 • פוליסות חדשות או החלפת רכב במהלך השנה ישולמו ע"י העובד בכרטיס אשראי והוא זכאי לקבל החזר בגין הפוליסה ממחלקת משאבי אנוש בעירייה בהתאם לזכאותו.
הכיסויים בפוליסה
 • אחריות לנזקי צד שלישי - 1,000,000 ₪
 • שבר שמשות על בסיס החלפה ע"י חברת אוטו-גלס.
 • ביטוח רדיו לרכב - כיסוי של עד 1500 ₪
 • הגנה משפטית עד לסך של 20,000 ₪
 • כיסוי חפצים אישיים - במקרה של פריצה (מוכחת) לרכב : עד 450₪ לפריט ועד 1000₪ לסה"כ חפצים בתקופת הביטוח. השתתפות עצמית : 100 ₪ לכל מקרה ביטוח.
 • כיסוי נגד רעידת אדמה, נזקי טבע, שביתות ופרעות במלוא שווי הרכב.
 • נזק מוחלט - נזק בהיקף של 50% או יותר מערך הרכב על פי מחירון יצחק לוי ועקרונותיו המנחים, ביום ההודעה על הנזק.
 • ברכב שגילו אינו עולה על שנתיים יבוצע התיקון בעת תאונה בחלפים חדשים.
 • כיסוי חדש תמורת ישן לרכב שגילו עד שנתיים במקרה של אבדן גמור - תוספת 4.5% מהפרמיה

 • רכב חלופי 
  במקרה של תאונה - במוסך הסדר לפי רשימת המוסכים של החברה, יסופק מהיום הראשון לתיקון ועד גמר התיקון.

  במקרה של תאונה - במוסך שאינו בהסדר, בבחירת המבוטח - בכפוף לדו"ח שמאי, למשך תקופת טיפול נדרשת של מעל 3 ימים, הרכב החלופי יינתן החל מהיום הרביעי. בכל מקרה הרכב החלופי לא יינתן לתקופה העולה על 10 ימים.

  באירוע של גניבת הרכב או נזק טוטאלי - מיום למחרת ההודעה על המקרה עד 21 יום או עד הפקת תשלום ע"י חברת הביטוח ובתנאי שהמבוטח העביר את כל המסמכים שנדרש ע"י החברה במועד ללא עיכוב.

 • שירותים הניתנים ע"י חברת מ.מ.ס.י. - 5202* 
  כיסוי גרירה לרכב , כולל גרירה וחילוץ מחניונים מקורים.
  שירות החלפת גלגל  
  שירות אספקת דלק במקרה שבו הרכב נותר ללא דלק.
  אחסנת הרכב, שמירתו  וגרירתו למוסך במקרה שהרכב היה מעורב בתאונה בשעות אי פעילות המוסכים (רק בתאונה)
  הסעת הלקוח ונוסעים שהיו ברכב ליעדם, באמצעות נציג החברה או ע"י מונית. (עד למרחק של 250 ק"מ, רק בתאונה)

 • ירידת ערך לרכב כתוצאה מתאונה - ללא השתתפות עצמית.

 • אמצעי מיגון
  רכבים עד לשווי 200,000 ש"ח - לא נדרש מיגון
 • רכבים בשווי העולה על 200,000 ₪ - נדרשת מערכת מיגון על פי דרישות החברה
 • השתתפויות עצמיות
למבוטחים עם 0-1 תביעות


גיל

17

21

24

30

40

50

הסדר

1120

840

760

680

600

520

לא בהסדר

1440

1320

1200

1160

1120

960

 

      למבוטחים עם 2 תביעות ומעלה

גיל

17

21

24

30

40

50

הסדר

1400

1050

950

850

750

650

לא בהסדר

1800

1650

1500

1450

1400

1200
כפוף לכתבי השירות ותנאי החיתום של הפוליסה
ט.ל.ח.
קבלו הצעה לביטוח