ביטוח דירה

הבית שלנו הוא המקום היקר והחשוב לנו מכל, בו השקענו את מיטב כספנו ובו אנו צוברים במשך שנות חיינו את רכושנו החומרי והרגשי. על מנת להגן על רכושנו, חשוב מאוד לרכוש ביטוח דירה.

בביטוח דירה ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי למבנה, לתכולה, לחפצים יקרי ערך בביטוח כל הסיכונים, כיסוי לנזקי טבע ורעידת אדמה, כיסוי למכשירים חשמליים ועוד.

פוליסת ביטוח דירה מורכבת מביטוח תכולה ומביטוח מבנה. למרות שניתן לרכוש כל  ביטוח בנפרד, רצוי ומומלץ לרכוש אותן כחבילה אחת שתעניק לך הגנה מירבית, שקט נפשי והנחה משמעותית בתעריף.

ביטוח מבנה
ביטוח מבנה נועד לפצות אותנו במקרים של:
  • נזקי אש
  • נזקי רעידת אדמה וטבע
  • התפוצצות והתלקחות
  • נזקי מים ותיקוני צנרת, אותם ניתן לרכוש על ידי ספק שירות חיצוני שייבחר על ידי חברת הביטוח או על ידי שרברב פרטי שנבחר על ידך
ביטוח תכולה
ביטוח תכולה לדירה מבטיח לך פיצוי במקרים של אובדן או נזק לרכוש המבוטח, שעשויים להגרם כתוצאה מנזקי שריפה, פגעי טבע, הצפה או מקרי פריצה ונזק בזדון.

ביטוח התכולה מורחב ומכסה גם חבות מעבידים לעובדי משק בית ונזקים כלפי צד שלישי.

ניתן לרכוש בביטוח דירה כיסויים והרחבות נוספים כגון: הרחבה לפעילות עסקית מהבית, שירות תיקונים לבית, תיקונים למכשירים חשמליים, ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים, חפצים יקרי ערך, אופניים, מחשבים נישאים וכו'.

שווי התכולה יוערך על ידי סוקר מטעם חברת הביטוח או על פי הצהרת המבוטח במקרים שבהם שווי התכולה נמוך יחסית.

חשוב לדעת:
  • גם בדירה שכורה חשוב מאוד להיות מבוטח בביטוח מבנה. רצוי לדאוג שבעל הנכס יבטח את דירתו ויכלול אותך בפוליסה, כך שאם ייגרם חלילה נזק למבנה הדירה באשמתך, תהיה מכוסה.
  • ניתן להוזיל את תעריף הביטוח באמצעות הגדלת שיעור ההשתתפות העצמית.
  • אם הדירה משולמת באמצעות משכנתא, בדוק את ביטוח המשכנתא שלך. הוא אמור לכלול ביטוח מבנה ואין צורך לשלם פעמיים.
קבלו הצעה לביטוח