ביטוח קבלנים

בנייה היא עסק יקר. קבלנים, או אנשים פרטיים המחליטים לנצח על מלאכת הקמת בית או בניין, חשופים לסיכונים רבים בתוך תהליך הבנייה. נזק שיכול להיגרם שלא בזדון לרכוש או נזק פיזי לעובדים באתר הבנייה, עלול לאלץ את הקבלן להתמודד עם תביעות ענק שעשויות לגרום לפשיטת רגל או אובדן הכנסה משמעותי. לכן זה ביטוח חשוב במיוחד שמעניק בטחון ושקט נפשי לכל קבלן.

הביטוח נועד לפצות על נזקים אפשריים כתוצאה מעבודות הקשורות בהקמת בניין, מרגע הכנת השטח לבנייה ועד גמר התהליך. הפוליסה הינה על בסיס כל הסיכונים ומבטיחה את הכיסויים הבאים:
  • רכוש: פיצוי על אובדן או נזק פיזי כתוצאה מתאונה שעשויה להתרחש באתר הבנייה, לרבות נזק לרכוש, ציוד ולתוצר העבודה עצמה.
  • צד שלישי: כיסוי תביעות צד שלישי נגד הקבלן במקרים של נזקי גוף או רכוש באתר או בסביבתו.
  • חבות מעבידים: פיצוי על תביעות עובדים המועסקים על ידי הקבלן, בגין כל נזק שעשוי להגרם כתוצאה מעבודתם בפרויקט.
הפוליסה מעניקה גם כיסוי על הוצאות סבירות להגנה משפטית במקרה של תביעות צד שלישי או חבות מעבידים.

בנוסף, ניתן לרכוש הרחבות לכיסויים נוספים כמו: נזקי טבע ורעידת אדמה, תקופת תחזוקה מורחבת, הוצאות מיוחדות כמו עלות שכר טרחת מהנדסים, יועצים ומומחים, ביטוח סחורה בהעברה, פריצות וגניבות, נזק ישיר או עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, רכוש הנמצא סמוך לאתר או מתקנים עליהם מוקם האתר ושייכים לקבלן ועוד.

צ.ב.ר סוכנות לביטוח ידע רחב וניסיון בפוליסות קבלנים. אנו משווקים בשיתוף עם הכשרה חברה לביטוח פוליסות קבלנים מקיפות ורחבות במחירים אטרקטיבים ושירות ללא תחרות.
קבלו הצעה לביטוח