ביטוח חיים

ביטוח חיים נועד להבטיח את עתידנו הכלכלי ו/או עתיד משפחתנו במקרים של אובדן חיים, נכות, מחלות קשות וכד'. כמו כן, ביטוח חיים נועד להוות מקור הכנסה בהגיענו לגיל הפרישה.

בצ.ב.ר סוכנות לביטוח עומד לרשותך צוות מקצועי ומנוסה שיודע להתאים לכל אדם ומשפחה את הפוליסה הנכונה שתעניק שלווה נפשית ועתיד בטוח כלכלית.

פוליסת ביטוח חיים מבטיחה את עתידה הכלכלי של משפחתך במקרים הבאים:

אובדן כושר עבודה
כל חיינו אנו עובדים על מנת להתפרנס בכבוד. לצערנו, לפעמים החיים מפתיעים אותנו במחלה או פציעה שבגינה איננו יכולים להמשיך לעבוד. ביטוח לאומי משלם על אובדן כושר עבודה במספר מאוד מצומצם של מקרים.

ביטוח אובדן כושר עבודה יבטיח לך קצבה חודשית במקרים של אי יכולת השתכרות כתוצאה ממחלה או תאונה, למשך התקופה בה תהיה מושבת מעבודה עד גיל הפרישה או עד תום תקופת הביטוח.

כדי לבחור עבורך את הפוליסה הטובה ביותר אנו נקפיד לבחון היטב את מאפייני המקצוע שלך ובהתאם את הגדרת  הזכאות לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה.

ביטוח למקרה מוות
ביטוח ריסק נועד להגן כלכלית על בני המשפחה ולספק מקור הכנסה חלופי במקרה טרגי של פטירה. תעריפי הפרמיות לביטוח זה נקבעים על פי גיל, מין, מקצוע והרגלי עישון.

ביטוח למקרה נכות עקב תאונה
נכות כתוצאה מתאונה עלולה לגרום לאובדן פרנסה ולהוצאות גדולות על טיפולים משקמים ואביזרים רפואיים. פוליסת ביטוח חיים לנכות כתוצאה מתאונה תעניק לך הגנה כלכלית מקיפה למקרים של נכות קבועה ותסייע לך להתמודד עם ההשלכות הקשות של מקרים כאלו, בתקווה שלעולם לא יקרו לך.

לביטוח חיים ניתן להוסיף הרחבות וכיסויים נוספים דוגמת תאונות אישיות, ביטוח מחלות קשות, ביטוח בריאות, סיעוד וכו'.
קבלו הצעה לביטוח