מחירון שירותי ביטוח

משנת 2004, עת החלו הרפורמות  החדשות בענף  הביטוח, גדלה לאורך השנים חבותו של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו. הוטלו מטלות חדשות שלא היו קיימות לפני כן והושתו עליו חובות חוקתיות חדשות.
עמידה בתקנות אלו ובדרישות החוקות חשובה לנו והינה חלק מהטיפול המקצועי בו זוכים לקוחותינו.
אנו מחויבים בשיפור מתמיד בשירות ולפיכך חלות עלינו עלויות תפעול בהתאם.
עקב כך אנו  גובים דמי טיפול למתן מוצרי שירות מסוימים כפי שמפורט להלן.

לקוחות רשאים לקבל חלק מהשירותים ללא תשלום ישירות ממוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח. 
 
קבלת השירות באמצעותנו מבטיחה ללקוח ערך מוסף רב שכולל, ניתוח צרכים. בחינת כדאיות הפעולה,
מעקב אחר ביצוע מהיר. מענה אישי .דאגה לאורך כל התהליך לביצוע בהתאם לרצון הלקוח.
דמי הטיפול נגבים באמצעות תשלום בהעברה בנקאית או בצ'ק בעת הזמנת השרות:

 

 תעריפי טיפול בביטוחי חיים, פנסיה בריאות וסיעוד

תיאור השירות

עלות (כולל מע"מ)

מינוי סוכן לפוליסה -פרט

                   250

שינוי/שדרוג בפוליסה שמועברת לטיפולנו (כולל בדיקה וניתוח הפוליסה )

                   400

ניתוח תיק פנסיוני למבוטח קיים +פניה למסלקה הפנסיונית (פנסיה/מנהלים/השתלמות)

                1,000

ניתוח תיק פנסיוני שלא באמצעותנו למבוטח חדש (פניה למסלקה הפנסיונית לקבל מיידעים+ פגישה פרונטלית עם סוכן הביטוח והתאמת המוצר ללקוח)

                2,500

פדיון פוליסה- פיצויים/תגמולים/כספי פרט

                   300

טיפול והסדרת הלוואה

                   250

טיפול בתביעה בפוליסה חיים/בריאות/סיעוד שאיננה בטיפולנו

לפי שעת עבודה (מינימום 700 ₪ )

שרות וטיפול בתיק ביטוח אישי- נטול עמלות לסוכן

 100 ₪ לחודש

 קבלו הצעה לביטוח